ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างเหมาเวที โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ และดูแลความปลอดภัย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25 ก.ย. 2562
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่า จัดกิจกรรมนำเที่ยวเส้นทางเมืองเก่าถ่ายภาพ และเก็บแบบสอบถาม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     18 ก.ย. 2562
จ้างเหมาพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18 ก.ย. 2562
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ และแบบสอบถาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18 ก.ย. 2562
จ้างเหมาระบบเสียง แสง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเทศกาลไหว้พระจันทร์ และบูธสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก     17 ก.ย. 2562