ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย ภายใต้.....   9 ก.ย. 2563 25 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างกิจกรรมตรัง ยุทธจักรอาหารอร่.....   27 ส.ค. 2563 53 ครั้ง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย   27 ส.ค. 2563 60 ครั้ง
TOR กิจกรรมตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย   27 ส.ค. 2563 43 ครั้ง
ร่างประกาศเชิญชวนกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลส่งเสริมการท่องเที่ยว   29 ส.ค. 2562 112 ครั้ง
ร่าง TOR กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว   29 ส.ค. 2562 130 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคากิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว   29 ส.ค. 2562 114 ครั้ง
ร่างประกาศเชิญชวนกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว   29 ส.ค. 2562 124 ครั้ง
ร่าง TOR กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลส่งเสริมการท่องเที่ยว   29 ส.ค. 2562 130 ครั้ง