ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันด้า.....   4 ก.ค. 2561 389 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต.....   15 มิ.ย. 2561 511 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 103/2561 การจ้างโครงการเพิ่ม.....   15 มิ.ย. 2561 427 ครั้ง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัด.....   15 มิ.ย. 2561 335 ครั้ง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬ.....   11 มิ.ย. 2561 753 ครั้ง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการเพิ่มขีดความสา.....   11 มิ.ย. 2561 274 ครั้ง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปี.....   5 มิ.ย. 2561 930 ครั้ง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว.....   5 มิ.ย. 2561 633 ครั้ง
ราคากลางกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา   5 มิ.ย. 2561 241 ครั้ง