ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันด้า.....   4 ก.ค. 2561 434 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต.....   15 มิ.ย. 2561 551 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 103/2561 การจ้างโครงการเพิ่ม.....   15 มิ.ย. 2561 471 ครั้ง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจังหวัด.....   15 มิ.ย. 2561 374 ครั้ง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬ.....   11 มิ.ย. 2561 819 ครั้ง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการเพิ่มขีดความสา.....   11 มิ.ย. 2561 304 ครั้ง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดตรัง ประจำปี.....   5 มิ.ย. 2561 968 ครั้ง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว.....   5 มิ.ย. 2561 668 ครั้ง
ราคากลางกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา   5 มิ.ย. 2561 276 ครั้ง