ถ้ำเลเขากอบ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

19 ส.ค. 2562      662 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำเลเขากอบเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด เมื่อไหลมาถึงบริเวณเขากอบจะแยกออกเป็น ๓ สาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ระยะทาง ๔ กิโลเมตร อบต. เขากอบ ได้จัดเรือพายบริการนำเที่ยวชมความงามของถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในท้องถิ่น ค่าบริการเรือลำละ ๒๐๐ บาท/๖ คน หรือคนละ ๓๐ บาท ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ ๑ ชั่วโมง ล่องเรือได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๘.๐๐ น.


แหล่งที่มา :