งานแถลงข่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล CRA Charity Run 2019 ครั้งที่ 3 "วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย

29 ต.ค. 2562      267 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

งานแถลงข่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล CRA Charity Run 2019 ครั้งที่ 3 "วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย

   วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประฃุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

       

            งานแถลงข่าวความพร้อมงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย #เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ชวนนักวิ่งกว่า 30,000 คน ร่วมแสดงพลังหยุดโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยพร้อมกัน 10 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นี้

            ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองประธานอำนวยการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

            ร่วมแถลงถึงความพร้อมในการผสานพลังความร่วมมือจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย #เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การสาธารณสุข และทรงร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ

              ซึ่งงานวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ Run Theme : One to Ten Health in Action สีสันสร้างสุขภาพดี สานต่อพระปณิธานให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกถิ่นฐาน โดยมีเหล่าคนดังสายเฮลธ์ตี้

                นำโดย คุณหมอภาคย์ โลหารชุน-หมอแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี, คุณหมอแอร์-อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หมอหัวใจนักไตรกีฬา, โอม ค็อกเทล, พลพล, รัศมีแข, อู๋-สมิทธิ, ฝ้าย-นันท์ฑณัฐ, แม๊ค-วีรคณิศร์, โมนา-อมลรดา, โบ๊ท-ธารา และจอย-โสภิตสุดา ร่วมพูดคุยรณรงค์เสริมสร้างพลังให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย พร้อมชวนนักวิ่งออกมาร่วมแสดงพลังหยุด “โรค” จาก 10 ไอคอนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการร่วมแบ่งปัน ร่วมกันป้องกันพัฒนา สร้างเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ 10 ด้าน ได้แก่ 1. วิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง 2.วิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง 3.วิ่งเพื่อลดโรคอ้วน ลดระดับน้ำตาล ลดไขมันในเลือด ควบคุมความดัน 4.วิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย 5.วิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างบุคลากรทางการแพทย์ 6.วิ่งเพื่อโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างองค์ความรู้รับมือกับโรคร้าย 7.วิ่งเพื่อส่งเสริมการผลิตยารักษาโรค 8.วิ่งเพื่อยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 9.วิ่งเพื่อเสริมเกราะป้องกันสร้างสุขภาพแข็งแรง 10.วิ่งเพื่อสุขภาพร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมายดีต่อสุขภาพกายและใจของนักวิ่งทั่วประเทศ

               สำหรับงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย #เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้ Run Theme : One to Ten Health in Action สานต่อพระปณิธานให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกถิ่นฐาน พร้อมกัน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, นครราชสีมา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, ร้อยเอ็ด ณ บึงพลาญชัย, เชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์, เพชรบูรณ์ ณ จุดชมวิวเขาค้อ, หนองคาย ณ ลานน้ำพุ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ, ชลบุรี ณ สวนสาธารณะตำหนักน้ำ และถนนเลียบชายทะเล, เพชรบุรี ณ หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สุราษฎร์ธานี ณ สนามกีฬากลางจังหวัด และตรัง ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

                แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร กำหนดปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 05.00 น. ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร กำหนดปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 05.40 น. ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และ Fun Run 2 กิโลเมตร กำหนดปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น. ทั้งนี้ นักวิ่งชายและหญิงที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในระยะการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนของแต่ละจังหวัดจะได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดละ 4 รางวัล รวมจำนวน 40 รางวัล

                 พร้อมด้วยโล่รางวัลภาพจำลองภาพวาดฝีพระหัตถ์สำหรับผู้ชนะการแข่งขันของนักวิ่งแบ่งตามรุ่นอายุและเพศในระยะฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จังหวัดละ 60 รางวัล รวมจำนวน 600 รางวัล และนักวิ่งทุกระยะจะได้รับเหรียญรางวัลตามระยะเมื่อเข้าเส้นชัยทุกคน นอกจากนี้ นักวิ่งระยะ 21 กิโลเมตร และนักวิ่งที่สมัครประเภทวีไอพีจะได้รับเข็มกลัดพระรูปพระราชทานเมื่อเข้าเส้นชัยทุกคน

                  โดยรายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและจากผู้สนับสนุนโครงการทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมอบให้กับโครงการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในจังหวัดที่ผู้ร่วมกิจกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ทาง www.cracharityrun.com  พร้อมทั้งติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 04.30 – 08.30 น. ทางwww.facebook.com/chulabhornhospital

 

ที่มา https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_3014125