กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

11 มี.ค 2563      159 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

             วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โดยนายศุภศักดิ์  ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย ดร.ศักดิ์สวาท  สุวรรณนัง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง, ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง, ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชน จำนวนมากกว่า 100 คน