สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมกการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เส้นทาง ถนนตรัง-เขาพับผ้า

25 มี.ค 2563      111 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โดยนายศุภศักดิ์  ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ของจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เส้นทาง ถนนตรัง-เขาพับผ้า ตามพื้นที่รับผิดชอบคือ พื้นที่ทางเท้าฝั่งทิศเหนือ หลัก กม. ที่ 1118-1119