แถลงข่าวตรังยุทธจักรอาหารอร่อย 2563

15 ต.ค. 2563      88 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 

ตรัง เปิดยุทธจักรความอร่อย ตะลอนเที่ยว ตะลุยชิมอาหารชื่อดังจังหวัดตรัง 4 – 8 พ.ย. 63

           (14 ตุลาคม 2563) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง  นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง และนายวศิน พิตรปรีชา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตรัง(YEC TRANG) ร่วมแถลงข่าวงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อย 2563 ณ หอการค้าจังหวัดตรัง

          งานตรังยุทธจักรอาหารอร่อย 2563 จัดขึ้นโดยจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตรัง (YEC TRANG) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ชมรมผู้ประกอบการหมูย่าง และชมรมผู้ประกอบการขนมเค้ก เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวและตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดตรังเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตรังยุทธจักรความอร่อย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ

          นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า “หนึ่งในการขับเคลื่อนและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรังคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้วยการนำสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง ที่มีคุณภาพดีมีความหลากหลาย เช่น ไก่ดำ มะนาวพันธุ์ศรีทองดำ อาหารทะเลประมงพื้นบ้าน รวมทั้งสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน และที่อยู่ในกระบวนการขอขึ้นทะเบียน เช่น ข้าวเบายอดม่วง มาเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการปรุงเมนูอาหารของจังหวัดตรัง นอกจากนี้ จังหวัดตรังยังได้ส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการด้วยการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ประชาชนเลือกซื้อหมูย่างผ่านช่องทางออนไลน์นำไปประกอบเมนูอาหารด้วยตนเอง เช่น ส้มตำหมูย่าง ต้มขาหมูใบชะม่วง ผัดพริกแกงหมูย่าง เป็นต้น”

          นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตรัง กล่าวว่า “ททท. ซึ่งมีหน้าในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดได้นำเสนอแนวคิด Local Food Local Fresh Local to Global Local Experiences @Trang เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวตะลุยชิมอาหารถิ่นยั่งยืนจากชุมชนและ    คนท้องถิ่น สัมผัสความดั้งเดิมของอาหารไทย จีน มุสลิมฉบับคนตรัง ตะลอนเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอากาศดี บริสุทธิ์ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน และ 1 ใน 5 เมืองอากาศดีที่สุดในเอเชีย และอิ่มอร่อยอาหารจานเด็ดที่พร้อมไปด้วย 5 สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง (เรื่องราว) สัมผัส เช่น เมี่ยงใบกาแฟ คัฟเค้กพริกไทย   โอวเอ๋วมะนาวเปลือกกินได้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism)       ด้านอาหารเน้นการบริหารจัดการอาหารตั้งแต่ต้นทางหลีกเลี่ยงการก่อขยะเพิ่ม (Zero Food Waste) รวมถึงใช้วัตถุดิบจากอาหารถิ่น และการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว”

          นายกรวิทย์ ช่วยดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราขการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง กล่าวว่า “จังหวัดตรังมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างความปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และจังหวัดตรังได้อนุมัติงบประมาณจังหวัดตรังในปี 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมการขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรัง”

         นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า “จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์และอาหารอร่อย โดยอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงคือหมูย่างและขนมเค้ก   ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ตกทอดมายาวนานมีรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในอดีตนั้นหมูย่างและขนมเค้กยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก หอการค้าจังหวัดตรังจึงได้จัดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2533 และเทศกาลขนมเค้กจังหวัดตรังในปี 2534 ต่อเนื่องมาทุกปี จนกระทั่งในปี 2558 หอการค้าจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทั้งสองงานร่วมกันเพื่อความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น ในชื่องานตรังยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ด้วยความตั้งใจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดตรัง”

ในส่วนของ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดตรัง (YEC TRANG) นายวศิน พิตรปรีชา กล่าวว่า “งานตรังยุทธจักรอาหารอร่อย 2563 ในครั้งนี้ ได้นำเสนอ Local Food & Local Fresh อิ่มอร่อยกับอาหาร 9 มื้อ ตะลุยชิม 100 ร้านอาหารดัง มาตรังต้องห้ามพลาดท่ามกลางบรรยากาศชิโนโปรตุกีส    พร้อมเมนูเด็ดชุมชน Local to Global  ช้อปอาหารร่วมสมัยผ่านสื่อออนไลน์ ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสง เสียง สื่อผสม ชุดตรัง..เมืองฝั่งฝันแห่งความสุข ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดตรังและตำนานหมูย่างและขนมเค้ก Local Experience สัมผัสเสน่ห์อาหารถิ่นตรัง แชะ&แชร์ ซุ้มกิจกรรมชิคๆ ลุ้นรับของรางวัล พร้อมพบศิลปินชั้นนำ นนท์ ธนนท์ วงกลม คณะเทพศรัทธา รวมถึงการแสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาล 2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง”  

“ทั้งนี้ การจัดงานตรังยุทธจักรความอร่อยครั้งนี้อยูในรูปแบบ New Normal ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขตามมาตราฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดตรัง และการจัดกิจกรรมการขายแบบออนไลน์” ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติม